Dierwelzijn

Wij vinden het welzijn van onze koeien het allerbelangrijkste wat er is. Voor ons betekent dat, dat de koeien 24 uur per dag, 7 dagen per week 365 dagen per jaar buiten mogen lopen.

Ze eten vers gras en wanneer er in de winter weinig groeit, worden ze bijgevoerd met gras wat in de zomer is gemaaid. Dit gras komt van de weiden rondom de Eekhoeve, of graslanden rondom de Slaperdijk in Overberg.

Onze koeien krijgen geen antibiotica of groeiversnellers. De koeien die bij de Eekhoeve staan krijgen soms wel groenten of brood wat over is van bijvoorbeeld het Theehuis. Zo hoeft er geen voedsel verloren te gaan en krijgen de koeien ook wat andere structuren binnen die ze vaak ook erg lekker vinden. Als een koe pijn heeft, of anderszins lijdt, proberen we daar in overleg met de veearts zo goed mogelijk een oplossing voor te vinden. Soms betekend dat dat een koe tijdelijk even op stal staat, om ze beter in de gaten te houden, of dat de koe pijnstillers krijgt.

In de zomer hebben de koeien een flap aan hun oormerk die ervoor zorgt dat er, wanneer ze met hun oren flapperen, een middel vrijkomt die hen zoveel mogelijk beschermt tegen vliegen. Zo hebben ze er minder last van en raken de ogen ook minder geïrriteerd. In de natuur regelen koeien ook zelf hun vliegenoverlast, door bijvoorbeeld met hun kop door het zand te gaan en zo een laagje stof op hun vacht te creëren, waardoor er minder vliegen op af komen.

Ons bedrijf is IKB-waardig. IKB betekent: Integrale Keten Beheer. Dat betekent dat er in de keten van boer tot consument intensieve controles plaatsvinden.